Ελπίδες για άρση ρυθμιστικών στρεβλώσεων της ραδιοφωνίας μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης επί του Σ/Ν της ΓΓ Επικοινωνίας & Ενημέρωσης

#10 Διμηνιαίο Δελτίο Ακροαματικότητας Ραδιοφώνου & ΡΦ σταθμών Αττικής
03/12/2020
Τροπολογία αναχρονιστικής έμπνευσης ήταν, με αντισυνταγματικές προβλέψεις- και, ευτυχώς, “προσπέρασε και δεν ακούμπησε”…
16/12/2020

Ελπίδες για άρση ρυθμιστικών στρεβλώσεων της ραδιοφωνίας μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης επί του Σ/Ν της ΓΓ Επικοινωνίας & Ενημέρωσης

Ενεργό συμμετοχή είχε η  Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΕΙΙΡΑ) στη  διαβούλευση επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας [1] της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και λοιπές ρυθμίσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς.

Ως θεσμικός υπεύθυνος εταίρος σε θέματα διαμόρφωσης πολιτικών για τη ραδιοφωνία, η ΕΙΙΡΑ προσήλθε στη διαβούλευση και σε σειρά εποικοδομητικών συναντήσεων με τον κ. Υφυπουργό, καταθέτοντας επεξεργασμένες προτάσεις για την άρση ευρύτερων στρεβλώσεων, αλλά και με σχόλια επί συγκεκριμένων άρθρων του Σχεδίου Νόμου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα opengov.gr

Οι προτάσεις της ΕΙΙΡΑ συνέβαλαν ώστε να καλυφθεί νομοθετικό κενό πέντε (5) ετών και να αντιμετωπιστεί το μείζον ζήτημα της νόμιμης εκπομπής έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών.

Πρόκειται για νομοθετική πρωτοβουλία που συνιστά το πρώτο (καλό) βήμα για την άρση των αβεβαιοτήτων στη λειτουργία των νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, ενόψει της απαραίτητης οριστικής ρύθμισης του τοπίου και της αδειοδότησης.

Η εμπειρία της ολοκληρωθείσας αυτής διαβούλευσης αφήνει αισιοδοξία στα μέλη μας για την επόμενη, στο ίδιο εποικοδομητικό πνεύμα συνεννόησης, μετρημένων και αναλυτικών προτάσεων, με τη συμμετοχή καλόπιστων εταίρων, με τεχνοκρατική γνώση αλλά και βούληση να νοικοκυρευτεί το πλαίσιο λειτουργίας του –ας μας επιτραπεί η έκφραση – αγαπημένου μέσου.

[1] Νομοθετική πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης υπό τον τίτλο «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης με την Οδηγία (ΕΕ)2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»

Για την ΕΙΙΡΑ

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής εκπροσωπεί τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις της Αττικής, ενώπιων αρμόδιων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών αρχών ρύθμισης και εποπτείας του τομέα των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, αλλά και ενώπιον κάθε εταίρου που σχετίζεται με θέματα ραδιοφωνίας, με στόχο την προαγωγή θέσεων και προτάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ΕΙΙΡΑ έχει δημιουργήσει μαζί με την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ), την μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αστική Εταιρεία Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΑΕΜΑΡ) με σκοπό την μέτρηση της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών, που εκπέμπουν νόμιμα στην περιφέρεια του νομού Αττικής.

Για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση επί θεμάτων τύπου, παρακαλώ επικοινωνήστε στο info.eiira@gmail.com