Γενναίες αποφάσεις για άρση των χρόνιων στρεβλώσεων, καθαρούς κανόνες για όλους για υγιή και ελεύθερο ανταγωνισμό στη ραδιοφωνία, οι θέσεις της ΕΙΙΡΑ στην Ομάδα Εργασίας.

#14 Διμηνιαίο Δελτίο Ακροαματικότητας Ραδιοφώνου & ΡΦ σταθμών Αττικής
09/09/2021
#15 Διμηνιαίο Δελτίο Ακροαματικότητας Ραδιοφώνου & ΡΦ σταθμών Αττικής
05/11/2021

Γενναίες αποφάσεις για άρση των χρόνιων στρεβλώσεων, καθαρούς κανόνες για όλους για υγιή και ελεύθερο ανταγωνισμό στη ραδιοφωνία, οι θέσεις της ΕΙΙΡΑ στην Ομάδα Εργασίας.

Advocacy from wooden letters on wooden background.

5 Νοεμβρίου,2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Γενναίες αποφάσεις για άρση των χρόνιων στρεβλώσεων, καθαρούς κανόνες για όλους για υγιή και ελεύθερο ανταγωνισμό στη ραδιοφωνία,
οι θέσεις της ΕΙΙΡΑ στην Ομάδα Εργασίας

Με ενεργό ρόλο υπευθύνου εταίρου συμμετέχει η ΕΙΙΡΑ στην Ομάδα Εργασίας για την άρση των στρεβλώσεων της ραδιοφωνίας, που διεξάγεται με ευρεία συμμετοχή, κυβερνητικών φορέων και ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών, ιδιοκτητών ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, εργαζομένων και εμπλεκομένων θεσμικών φορέων.

H ΕΙΙΡΑ προσήλθε στις εργασίες με την εδραιωμένη πεποίθηση ότι η ραδιοφωνία είναι ζήτημα δημοκρατίας, και όπως τόνισε η Πρόεδρος της ΕΙΙΡΑ Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου «η ευνομία και οι καθαροί κανόνες είναι το απαραίτητο θεσμικό υπόστρωμα για την οικονομική ευρωστία του κλάδου, ο ανταγωνισμός των μέσων θα πρέπει να διεξάγεται με όρους ποιοτικού περιεχομένου και άρτιας τεχνικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων εκπομπής», ενώ κατέθεσε αναλυτικές θέσεις για σειρά τεχνικών ζητημάτων.

Μέχρι σήμερα το ζήτημα των αδειών αντιμετωπίζεται με μεταβατικές διατάξεις οι οποίες νομιμοποιούν μεν τη λειτουργία των ήδη υφιστάμενων Ρ/Σ, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζουν οριστικά αυτή τη δυσλειτουργία.  Η ΕΙΙΡΑ επιμένει στην ανάγκη ρύθμισης του ραδιοφωνικού τοπίου με γνώμονα τη διασφάλιση της πολυφωνίας, του υγιούς ανταγωνισμού, της ορθολογικής και επιστημονικής διαχείρισης του φάσματος συχνοτήτων, και της εφαρμογής των κανόνων από όλους.

Νέος Χάρτης Συχνοτήτων
Ειδικότερα, οι θέσεις της ΕΙΙΡΑ εισηγούνται μεταρρυθμίσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, περιλαμβανομένου του νέου χάρτη συχνοτήτων, όπου προτείνεται η υιοθέτηση του όρου «περιοχή εξυπηρέτησης» (service area) για κάθε κέντρο εκπομπής και, αντίστοιχα, προτείνεται η κατάργηση της πρόβλεψης περί εμβέλειας των Ρ/Σ εντός των γεωγραφικών διοικητικών όριων, καθώς το σημερινό νομικό καθεστώς δεν λαμβάνει υπόψη τους νόμους της ηλεκτρομαγνητικής διάδοσης, δημιουργώντας έτσι το ζήτημα των αλληλοπαρεμβολών στα όρια των σημερινών νομών.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά το παρελθόν και με τη συμμετοχή της ΕΙΙΡΑ  στην Αττική, την περίοδο 2000-2002, υπήρξαν καθοριστικές παρεμβάσεις ώστε να περιοριστούν οι παρεμβολές στα ραδιοβοηθήματα του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», με αποτέλεσμα σήμερα οι παρεμβολές «να προκαλούνται αποκλειστικά από μη νόμιμους σταθμούς».

Οι κανόνες στη ραδιοφωνία δεν είναι αλα-καρτ και το κρατικό ραδιόφωνο δεν εξαιρείται από την υποχρεωτική τήρηση της ευνομίας
Τα προγράμματα της ΕΡΑ εκπέμπουν σε περισσότερες από μια (1)  συχνότητες, ακόμα και εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής (π.χ. Αττική), σπαταλώντας χωρίς λόγο τον σπάνιο πόρο του φάσματος, και αποστερώντας τη δυνατότητα διάθεσης των συχνοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι, η ΕΡΑ πρόσφατα ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα στη συχνότητα 106,7ΜΗΖ, η οποία κατά το παρελθόν είχε δοθεί στο ραδιόφωνο της Βουλής με σχετικό ΦΕΚ, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί σχετική μελέτη και σχεδιασμός,  ενώ σήμερα η ΕΡΑ οικειοποιείται εκ νέου  την εν λόγω συχνότητα, με τρόπο εκτός των κοινών κανόνων που αφορούν τους υπόλοιπους Ρ/Σ και φυσικά με τις αντίστοιχες επιπτώσεις επικινδυνότητας επί των ραδιοβοηθημάτων της ΥΠΑ.

Η θέση της ΕΙΙΡΑ είναι καθαρή : Οι κανόνες υπάρχουν για όλους, οι νόμοι εφαρμόζονται προς όλους, ο Χάρτης Συχνοτήτων (πρέπει να) περιλαμβάνει και την ΕΡΑ, ενώ οι επιλογές του Κράτους δια της ΕΡΑ δεν μπορούν παρά να ενισχύουν την ορθολογική κατανομή φάσματος.

Σύγχρηση συχνοτήτων για Ρ/Σ ειδικού σκοπού
Η ΕΙΙΡΑ προτείνει να προβλεφθεί ειδική κατηγορία αδειών  – άδειες ειδικού σκοπού – οι οποίες θα χορηγούνται σε ΟΤΑ ή επιχειρήσεις των ΟΤΑ, σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που έχουν συνταγματική κατοχύρωση (Εκκλησία) ή εταιρείες που ιδρύονται από αυτά, σε Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα, κλπ. Για κάθε Περιοχή Εξυπηρέτησης θα καθορίζονται οι συχνότητες που απονέμονται για αυτήν την κατηγορία αδειών, καθώς και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής (π.χ. εύρος συχνοτήτων χαμηλότερης ισχύος). Για τους Ρ/Σ αυτής της κατηγορίας, που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η σύγχρηση συχνότητας, με όρους και προϋποθέσεις που θα προβλέψει η κείμενη νομοθεσία.

Κριτήρια αδειοδότησης
Η ΕΙΙΡΑ ανέλυσε τη θέση της για τα κριτήρια αδειοδότησης, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή της στην πρόταση πλειοδοτικού διαγωνισμού αδειών, επισημαίνοντας το ρίσκο της περαιτέρω απορρύθμισης και την μειονεκτική διαγωνιστική θέση στην οποία θα οδηγούνταν η πλειοψηφία των Ρ/Σ της Αττικής ως μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για το ζήτημα του αριθμού αδειών σε ένα νομικό πρόσωπο, η ΕΙΙΡΑ διατύπωσε τη σταθερή σύμφωνη γνώμη της στη διάταξη που υπήρχε στον «νόμο Ρουσσόπουλου» του 2007 (ν. 3592/2007), όπου ορίζεται το ποσοστό 15% του συνόλου των προκηρυχθησομένων αδειών ως ανώτατο όριο ιδιοκτησίας. Τα κριτήρια για την αδειοδότηση, όπως παρουσιάστηκαν από την ΕΙΙΡΑ, με συγκεκριμένες παραμέτρους ως προς την αξιολόγηση κάθε ενός από αυτά, είναι κατά σειρά:

  1. Οικονομική ευρωστία και διαφάνεια
  2. Τεχνική επάρκεια
  3. Ικανότητα αξιολογούμενου και πληρότητα προγράμματος

Η ΕΙΙΡΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της από τις εργασίες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από τον πλουραλισμό των θέσεων και την αντιπροσωπευτικότητα των εταίρων, καθώς συμμετείχαν οι: ΓΓ Επικοινωνίας & Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ), ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΥΠΑ (πολιτική αεροπορία), ΕΡΑ (κρατικό ραδιόφωνο), ΠΕΙΡΑΣ (πανελλήνια ένωση ιδιοκτητών ΡΦ) και ΕΤΕΡ (τεχνικοί ραδιοφώνου).


Για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση επί θεμάτων τύπου, παρακαλώ επικοινωνήστε στο press@eiira.gr