Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΕΙΙΡΑ, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022.