Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου “Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.”