Υφιστάμενη νομοθεσία και νομολογία επιλεγμένων τομέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (μέχρι τον Ιανουάριο του 2017)

Oι νέες διατάξεις για το ψηφιακό ραδιόφωνο (ν. 4512/2018, άρθρα 220-238)
27/08/2018
Παρατηρήσεις επί της αρχής του σχεδίου-νόμου και των βασικών εννοιών
27/08/2018

Υφιστάμενη νομοθεσία και νομολογία επιλεγμένων τομέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (μέχρι τον Ιανουάριο του 2017)